Smluvní podmínky

Aktualizovali jsme naše smluvní podmínky pro nevratné sazby a kde platíte celou částku předem. Tyto nové smluvní podmínky (pouze v angličtině) jsou k dispozici zde.

Těmito smluvními podmínkami se řídí veškeré rezervace prováděné prostřednictvím našich rezervačních služeb, ať již prostřednictvím našich webových stránek, webových stránek na mobilních zařízeních, mobilních aplikací nebo našeho rezervačního nástroje, který je vložen na webových stránkách třetích osob (společně dále “Hostelworld Sites”).

Veškeré odkazy na "my", "nás" nebo "naše" uvedené v těchto podmínkách odkazují na Hostelworld.com Limited (“Hostelworld”), provozovatele Hostelworld Sites. Vaše využívání Hostelworld Sites a jakékoliv rezervace, které provádíte přes Hostelworld Sites, jsou předmětem těchto podmínek ( “Podmínky”), ale mějte prosím na paměti, že pokud do našeho rezervačního nástroje vstoupíte přes webovou stránku třetí osoby, potom se tyto podmínky vztahují pouze na vaše používání tohoto rezervačního nástroje a nevztahují se na jakékoliv jiné využívání webové stránky této třetí osoby.

Souhlasíte s tím, že budete Hostelworld Sites využívat v souladu s těmito podmínkami. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, nepoužívejte prosím Hostelworld Sites a neprovádějte přes Hostelworld Sites rezervace.

O nás

Hostelworld.com Limited je společnost registrovaná v Irsku se sídlem v Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irsko a s DIČ 9689072B. Pokud byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti s vašim využíváním Hostelworld Sites, nebo ve spojitosti s rezervací cestovních služeb, zašlete nám email na customerservice@hostelworld.com.

Rezervace

1.1 Zprostředkováváme zpracování a rezervace ubytování a další cestovní služby (“cestovní služby”) jménem poskytovatelů cestovních služeb. Naším úkolem je zprostředkovat vám nabídku a výběr cestovních služeb, nikoliv jednat vaším jménem. Tyto cestovní služby neposkytujeme, nevlastníme ani neprovozujeme sami a zejména neposkytujeme, nevlastníme ani neprovozujeme žádné ubytovací služby.

1.2 Potvrzujete, že jste dostatečně zletilí na zákonné využívání Hostelworld Sites, na uzavření smlouvy a vytvoření právní odpovědnosti za jakékoliv závazky, které vám mohou vzniknout následkem využívání Hostelworld Sites. Berete na vědomí, že nesete finanční odpovědnost za veškeré využívání Hostelworld Sites jak vámi, tak všemi, kteří používají vaše přihlašovací informace.

1.3 Při provádění rezervace přes Hostelworld Sites souhlasíte s uzavřením smlouvy na cestovní služby a váš kontakt s ohledem na cestovní služby (včetně ubytování) je s poskytovatelem cestovních služeb, ne s Hostelworld, protože vystupujeme jako zprostředkovatel pro poskytovatele cestovních služeb. Pro vyloučení všech pochybností, nejednáme jako váš zástupce a nemáme oprávnění vyjednat či uzavřít jakoukoliv smlouvu vaším jménem. Příslušné smlouvy a jakékoliv další dohody související s cestovními službami nebo doplňkovými službami uzavíráte sami s poskytovatelem cestovních služeb. Odpovědností poskytovatele cestovních služeb je poskytnout vám cestovní služby. Nejsme odpovědni za splnění jakékoliv rezervace provedené přes Hostelworld Sites ani za kvalitu ubytování nebo jakékoliv další rezervované cestovní služby.

1.4 Poznámka: Na všechny rezervace se vztahují rezervační podmínky, které se vám zobrazí před potvrzením rezervace (“Rezervační podmínky”)

2. Provádění a storno rezervace

2.1 Při provádění rezervace od vás budeme požadovat úhradu zálohy (jedná se o částečnou platbu celkové hodnoty vaší rezervace), kterou vybíráme za a jménem příslušného poskytovatele cestovních služeb a která bude vždy nevratná, pokud

(a) není k dispozici možnost standardní flexibilní rezervace (Standard Flexible Booking) a vy si ji zvolíte, v tom případě bude, když za určitých okolností rezervaci zrušíte, záloha připsána zpět na váš účet Hostelworld (viz podrobnosti níže), nebo

(b) není k dispozici možnost rezervace s bezplatným zrušením a vy si ji zvolíte, v tom případě vám bude záloha vrácena způsobem, jakým jste ji zaplatili, pokud rezervaci zrušíte během konkrétního časového období (viz podrobnosti níže).

Můžeme od vás také požadovat úhradu paušálního rezervačního poplatku za využití stránek Hostelworld, když je provedena registrace u poskytovatele cestovních služeb. Tam, kde účtujeme rezervační poplatek, tento poplatek není za žádných okolností vratný. Nejednáme jako vaši zástupci, rezervační poplatek se platí za využití stránek Hostelworld a účtuje se odděleně od jakékoliv zálohy splatné poskytovateli cestovních služeb.

Kromě případů stanovených v Rezervačních podmínkách nebo ve smluvních podmínkách poskytovatele cestovních služeb, po příjezdu budete mít povinnost poskytovateli cestovních služeb uhradit zbývající část nákladů vámi provedené rezervace, a to spolu s jakoukoliv další platbou za jakékoliv další služby dodatečně dohodnuté s poskytovatelem cestovních služeb a tam, kde je to relevantní, platbu jakýchkoliv servisních poplatků poskytovatele cestovních služeb a daní, a to podle obchodních podmínek tohoto poskytovatele cestovních služeb.

2.2 Pro zaručení vaší rezervace musíte použít kreditní nebo debetní kartu. Provedením rezervace pomocí vaší kreditní nebo debetní karty souhlasíte s příslušnými postupy poskytovatele cestovních služeb pro storno a případy, kdy se do místa ubytování nedostavíte tak, jak je uvedeno v těchto podmínkách. V případě, že svou rezervaci zrušíte mimo povolený časový rámec uvedený v podmínkách poskytovatele cestovních služeb nebo v případě rezervace s možností bezplatného zrušení časový rámec uvedený na stránkách Hostelworld v době rezervace (nebo se nedostavíte v rámci vámi dohodnuté doby pro přihlášení k ubytování (check-in time), potom tímto poskytovatele cestovní služby opravňujete ke stržení částky nepřesahující částku za jednu noc pobytu z vaší kreditní nebo debetní částky bez dalšího oznámení (v případě ubytování) nebo jakékoliv částky, která může být určena v podmínkách poskytovatele cestovních služeb. Poznámka: V případě rezervací s nevratnou zálohou vám nebude účtován žádný další poplatek za storno či nedostavení se, ale záloha vám nebude za žádných okolností vrácena.

2.3 Pokud se nedostavíte v dohodnuté době pro přihlášení k ubytování, celá vaše rezervace může být stornována. Jakékoliv změny vaší rezervace musí být oznámeny přímo poskytovateli cestovních služeb a jím i schváleny (nebude ale provedena refundace ani celé zálohy, ani její části). Pozn. Není možné jakkoliv měnit rezervace s nevratnou zálohou. Při provádění rezervace jste povinni poskytovateli cestovních služeb oznámit jakékoliv požadavky nebo speciální zařízení, které vy nebo člen vaší skupiny může potřebovat ve vztahu ke zdravotnímu stavu.

2.4 Po potvrzení rezervace pro každou rezervaci vystavíme jménem poskytovatele cestovních služeb potvrzení o rezervaci, ale neposkytujeme informace o poplatcích za dodatečné služby. Snažíme se zajistit, aby potvrzení rezervace obsahovalo informace o všech daních účtovaných poskytovatelem cestovních služeb, viz článek 8.9 níže. Vřele vám doporučujeme, abyste se seznámili s přesnými podmínkami, za kterých vám poskytovatel cestovních služeb poskytuje dostupnou rezervovanou službu a tyto podmínky poskytovateli potvrdili po přijetí potvrzení rezervace. Referenční čísla uvedená v potvrzení rezervace by měla být uváděna ve všech dotazech, stornech nebo změnách rezervace.

2.5 Vaši rezervaci můžete zrušit v souladu se storno podmínkami poskytovatele tak, jak uvádí potvrzení rezervace a stránka s popisem. Storno je běžně možné nejméně 24 hodin před vámi schválenou registrací na ubytování (check-in). Storno prosím proveďte přes funkci storno, kterou naleznete na Hostelworld Sites. Níže jsou uvedeny podrobnosti o zrušení rezervace s možností bezplatného zrušení

2.6 Pokud si při rezervaci vyberete možnost Standardní flexibilní rezervace (je-li k dispozici), bude vám účtován malý poplatek, ale pokud se později rohodnete rezervaci stornovat, vaše záloha vám bude připsána zpět na váš Hostelworld účet v amerických dolarech (za předpokladu, že jste storno oznámili ve lhůtě vyžadované poskytovatelem cestovních služeb, viz příslušné podmínky) a tuto kreditovanou částku budete moci využít pro budoucí nerefundovatelné a standardní flexibilní rezervace na našich stránkách, a to po během období 6 měsíců od data tohoto storna. Pokud jste zálohu původně uhradili v měne jiné než americký dolar, potom zálohu na rezervaci převedeme na částku v amerických dolarech na základě standardních směnných kurzů Hostelworld a danou částku připíšeme na váše účet u Hostelworld. Váš rezervační poplatek je nevratný.

2.7 Pokud provedete neflexibilní rezervaci a poté svou rezervaci zrušíte, potom budou zálohy a rezervační poplatky bez ohledu na vaše oznámení nevratné. Zákazníci provádějící neflexibilní rezervaci by měli mít na paměti, že i když vaše záloha a rezervační poplatek nebudou v žádném případě refundovány, toto zrušení musíte poskytovateli cestovních služeb oznámit podle jeho storno podmínek tak, abyste se vyhnuli naúčtování dodatečného poplatku za "nedostavení se" (viz článek 2.2 výše).

2.8 Pokud si zvolíte standardní flexibilní rezervaci (kde je k dispozici) , platí následující ustanovení:

(a) Vaše záloha vám bude vrácena pouze pokud:

(i) vaše zrušení oznámíte dle požadavků uvedených poskytovatelem cestovních služeb v jeho podmínkách, a toto zrušení v každém případě oznámíte nejméně 24 hodin před plánovaným datem přihlášení k pobytu;

(ii) vaše zrušení provedete online pomocí funkce zrušení na Hostelworld Sites; a

(iii) zrušíte celou rezervaci (částečné storno, například zrušení jednoho přenocování z dvou přenocování, není touto ochranou storna chráněno).

(b) Kredit za vaše storno bude připsán na účet, který je v našich záznamech propojen s emailovou adresou, kterou jste použili při zpracování první rezervace. Kredit nelze připsat na účet, který se nevztahuje na rezervační emailovou adresu.

(c) Kredit za storno může být využit během 6 měsíců od data storna, a po tomto termínu propadne. Kredit nebude na váš účet připsán v případě storna provedeného telefonem nebo emailem.

(d) Pro využití tohoto kreditu za storno jednodušše navštivte Hostelworld.com a proveďte nerefundovatelnou nebo standardní flexibilní rezervaci za použití stejné emailové adresy. Váš kredit se automaticky použije na vaši rezervaci poté, co svou rezervaci potvrdíte.

(e) Kredit lze využít pouze jednou. Pokud zrušíte jakoukoliv následující rezervaci, musíte pro tyto rezervace volit možnost standardní flexibilní rezervace tak, aby vaše záloha(y) mohla(y) být chráněna(y) a připsána(y) zpět na váš účet.

(f) Kredit za storno se týká pouze záloh za rezervaci za ubytování; nelze jej použít s ohledem na jakékoliv poplatky účtované přes Hostelworld Sites např. rezervační poplatky nebo jiné nákupy.

(g) V případě, že se na místo pobytu nedostavíte bez storna (nebo pokud je storno oznámeno s nedostatečným předstihem v souladu s těmito podmínkami a/nebo podmínkami poskytovatele cestovních služeb ), potom budou veškeré zálohy, včetně záloh placených přes možnost standardní flexibilní rezervace, nerefundovatelné a poskytovatel cestovních služeb bude mít právo na stržení příslušné částky dle článku 2.2. (výše).

(h) Kredit za standardní flexibilní rezervaci nelze použít na rezervaci s bezplatným stornem.

2.9 Pokud provedete rezervaci s možností bezplatného zrušení, vztahují se na ní následující ustanovení:

a) Pokud zrušíte rezervaci před datem a časem stanoveným v průběhu rezervace a uvedeným v potvrzení rezervace, vaše záloha bude vrácena způsobem, jakým jste ji zaplatili při zadávání rezervace.

b) Záloha bude vrácena v původní měně, ve které jste zálohu zaplatili. Například pokud jste zaplatili zálohu v USD, záloha vám bude vrácena také v USD. Poskytovatel cestovních služeb a společnost Hostelworld nenesou odpovědnost za směnný kurz stanovený poskytovatelem peněžních služeb ani za poplatky, které se mohou vztahovat na převod vrácené částky do vaší lokální měny.

c) Abyste mohli požadovat navrácení zálohy, musíte provést zrušení online přes funkci zrušení na stránkách Hostelworld.

d) Pokud není možné zálohu vrátit způsobem, jakým jste ji zaplatili při rezervaci (např. protože vypršela platnost vaší karty), oddělení zákaznických služeb společnosti Hostelworld vás bude kontaktovat a domluví s vámi bankovní převod. Pokud neposkytnete platné bankovní údaje do 30 dnů od žádosti o poskytnutí těchto údajů, ztratíte právo na vrácení zálohy.

e) Zálohu je možné vrátit pouze v případě, že zrušíte celou rezervaci (za částečné zrušení, např. zrušení 1 nebo 2 nocí z celého pobytu, nelze vrátit jen část zálohy).

f) Pro vyloučení pochybností, vaši zálohu vám vrátíme jménem příslušného poskytovatele cestovních služeb jako jejich zástupce.

2.10 Záloha a rezervační poplatek, který uhradíte, bude splatný v měně, kterou si zvolíte jako "zúčtovací měnu" při provádění vaší rezervace. Pokud je cena za ubytování stanovena poskytovatelem cestovních služeb v jiné měně, potom bude částka zálohy, která vám bude účtována ve vaší zúčtovací měně, vypočtena převodem ceny zálohy na vaši zúčtovací měnu za použití standardních směnných kurzů Hostelworld.

3. Odpovědnost a odmítnutí odpovědnosti

3.1 V případě problému s vaším ubytováním nebo jinými cestovními službami byste měli kontaktovat poskytovatele cestovních služeb. Pokud máte problém s rezervací, kterou jste provedli přes Hostelworld Sites, potom nás prosím kontaktujte přímo přes customerservice@hostelworld.com.

3.2 Při zpracovávání rezervací yystupujeme výhradně jako zprostředkovatel jménem poskytovatele cestovních služeb (a ne jako váš zástupce) Nejsme tedy smluvní stranou ve smlouvě uzavřené mezi vámi a poskytovatelem cestovních služeb o poskytnutí cestovních služeb (včetně ubytování) a vůči vám nemáme s ohledem na podmínky takovéto smlouvy žádnou odpovědnost ani povinnost. Například neneseme odpovědnost za:

(a) přesnost nebo úplnost popisu ubytování a dalších cestovních služeb (včetně sazeb, dostupnosti a hodnocení) , které jsou uvedeny na Hostelworld Sites, ani za kvalitu nebo vhodnosti ubytování nebo dalších cestovních služeb, které jsou nebo mohou být rezervovány přes Hostelworld Sites, pro daný účel ;

(b) splnění rezervace provedené přes Hostelworld Sites, včetně jakéhokoliv jednání nebo opomenutí ze strany poskytovatelů cestovních služeb, jakéhokoliv storna rezervace ze strany poskytovatele cestovních služeb z jakéhokoliv důvodu nebo neposkytnutí všech nebo části rezervovaných služeb tímto poskytovatelem; nebo

(c) jakoukoliv chybu nebo omyl při provádění nebo registraci rezervace, který bude způsoben okolnostmi mimo naši kontrolu (například výpadek proudu).

3.3 Ani my, ani žádný z našich ředitelů, zaměstnanců, poboček nebo jiných zástupců vůči vám nenese zodpovědnost (ani vůči žádnému členovi vaší skupiny firem, vašim pobočkám nebo jakékoli jiné osobě nebo straně, která se podílí na rezervaci) za: (i) nepřímé, trestní, zvláštní nebo následné ztráty či škody, (Ii) ztrátu dat, ušlý příjem, ušlý zisk, podnikání, ušlou příležitost, pověst, goodwill nebo (iii) ztrátu nebo poškození majetku, v každém případě z důvodu nebo ve spojení s využitím jakýchkoli informací, produktů, služeb, zařízení a/nebo materiálů nabízených prostřednictvím Hostelworld Sites, a to i když jsme byli upozorněni na možnost vzniku takové ztráty nebo škody, nebo i když byly takovéto ztráty či škody v přiměřené míře předvídatelné.

3.4 Naše maximální celková odpovědnost vůči vám (a kterékoliv jiné osobě, která se podílí na rezervaci) ve vztahu k jakékoliv rezervace provedené přes nás (ať již na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jinak) je omezena pouze hodnotou rezervačního poplatku, který byl pro tuto rezervaci zaplacen. Před provedením rezervace byste se měli ujistit, že jste si pročetli podmínky poskytovatele cestovních služeb a že jsou pro vás přijatelné.

3.5 Nenavštívili jsme všechny pokoje uvedené na Hostelworld Sites a neprovádíme rutinní kontroly ubytování. Seznam jakýchkoliv cestovních služeb (včetně ubytování) na Hostelworld Sites není a ani by neměl být považován za naše konkrétní doporučení, ani za ujištění o tom, že cestovní služby budou vhodné pro vaše účely, nebo že cestovní služby budou mít určitou kvalitu.

3.6 Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, a v co největší možné míře povolené platnými právními předpisy, jsou tímto vyloučena veškerá ujištění, záruky a podmínky, a to včetně těch vyplývajících ze zákona nebo jinak, včetně mimo jiného ujištění, záruk nebo závazků s ohledem na jakékoliv služby, možnosti, informace a/nebo materiály na Hostelworld Sites, včetně mimo jiného jejich správnosti, úplnosti nebo jejich prodejnosti, kvality nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Hostelworld Sites jsou poskytovány výhradně "tak, jak jsou", a neposkytujeme zejména žádnou záruku toho, že informace zveřejněné na Hostelworld Sites jsou bezchybné nebo že Hostelworld Sites budou bez virů a chyb.

3.7 Nic, co je uvedeno v těchto podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vyplývající z: (i) podvodu nebo úmyslného uvedení v omyl, nebo (ii) úmrtí nebo zranění osob.

4. Zabezpečení kreditních a debetních karet

4.1 Vyvíjíme přiměřené úsilí k zajištění toho, aby veškeré transakce prováděné kreditními karty a debetními kartami prostřednictvím Hostelworld Sites byly bezpečné. POKUD se ale na vašem výpisu z kreditní karty nebo debetní karty objeví ve vztahu k jakékoliv kartě používané na Hostelworld Sites neoprávněná platba, a to kdykoliv během vaší rezervace nebo po ní, během či po provedení transakce nebo poskytnutí údajů na Hostelworld Sites, potom Hostelworld nenese odpovědnost ani není žádným způsobem vázán s ohledem na jakékoliv škody nebo ztráty, které vám vzniknou následkem nebo v souvislosti s takovýmto použitím, transakcí nebo poskytnutím informací s výjimkou případů, kdy se takováto neoprávněná platba objeví jako přímý důsledek naší nedbalosti a na základě jakýchkoli zákonných práv, které můžete mít.

5. Práva duševního vlastnictví a webové odkazy

5.1 Informace, obsah, software, grafika, texty, zvuky, obrázky, tlačítka, ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a loga ( “ Materiály ”) obsažená na Hostelworld Sites jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, databázovými právy a jakýmikoliv dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že si my nebo naši (případní) poskytovatelé licencí ponecháváme veškerá práva, vlastnická práva, právní tituly a práva k duševnímu vlastnictví a k materiálům. Udělujeme vám omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou, nesublicencovatelnou licenci na užívání Hostelworld Sites, a to pro vaše osobní nekomerční účely pro přístup na Hostelworld Sites a provádění rezervací v souladu s těmito podmínkami (dále jen “ Omezená licence “). Vyjma ve vztahu k uplatňování vaší omezené licence nesmíte tuto licenci upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, ani vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakékoliv materiály. Kromě této omezené licence nesmí být v těchto podmínkách nic považováno za převod nebo udělení (přímo či nepřímo) žádné licence nebo práva ke kterémukoliv materiálu vaší osobě.

5.2 Hostelworld Sites mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované jinými osobami. Takovéto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Takovéto webové stránky neprověřujeme a nejsme odpovědni za jejich obsah. Zahrnutí hypertextových odkazů na Hostelworld Sites na takovýchto jiných webových stránkách neznamená schválení materiálu uvedeného na těchto webových stránkách nebo jakékoliv spojení s jejich provozovateli.

5.3 Hostelworld Sites jsou k dispozici pro osobní potřebu. Žádný obsah, informace nebo software na Hostelworld Sites nesmíte kopírovat, monitorovat, provádět screen scraping, indexovat, provádět deep linking ani jej reprodukovat pro jakékoliv komerční nebo soutěžní účely.

6. Uživatelsky vytvářený obsah

6.1 Určité části Hostelworld Sites mohou vám nebo třetím osobám umožňovat zveřejňování obsahu, recenzí, zpráv, fotek, materiálů nebo dalších položek (jedná se o “ Funkci pro vytváření uživatelského obsahu “). Používání takovéto funkce pro vytváření uživatelského obsahu je vaší výhradní odpovědností a je na vaše vlastní nebezpečí. Používáním funkce pro vytváření uživatelského obsahu výslovně souhlasíte s tím, že prostřednictvím Hostelworld Sites nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, distribuovat, ukládat, vytvářet či jinak publikovat cokoliv z následujícího:

(a) jakékoliv zprávy, data, informace, texty, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kódy nebo další materiál (“ Obsah ”), který je nezákonný, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, lascivní, urážlivý, obtěžující, vyhrožující, protiprávní, pobuřující, podvodný, narušující práva na ochranu soukromí nebo reklamní práva nebo jinak nežádoucí nebo nevhodný;

(b) Obsah, který může porušovat patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní práva či vlastnická práva jakékoli strany;

(c) Obsah, který představuje jakoukoliv osobu nebo subjekt nebo jinak zkresluje váš vztah s jinou osobou nebo subjektem;

(d) Obsah, který porušuje právo na ochranu soukromí nebo ochranu dat třetích osob;

(e) Viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory; nebo

(f) Obsah, který je podle našeho vlastního uvážení nežádoucí nebo který omezuje či brání jakékoliv další osobě v používání nebo využívání Hostelworld Sites, nebo který může nás nebo naše uživatele vystavit škodám nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu.

6.2 Nepřijímáme žádnou odpovědnost a neručíme za obsah jakéhokoliv druhu, který je zveřejněn, uložen nebo nahrán vámi nebo jakoukoliv třetí osobou na Hostelworld Sites, ani za jakékoliv příslušné ztráty nebo škody. Jako poskytovatel interaktivních služeb nejsme odpovědni za žádná prohlášení, ujištění nebo obsah poskytovaný uživatelům funkce pro uživatelsky vytvářený obsah nebo na jiném veřejné fóru. I když nemáme žádnou povinnost prověřovat,upravovat nebo sledovat obsah zveřejňovaný nebo distribuovaný prostřednictvím funkce uživatelsky vytvářeného obsahu, vyhrazujeme si právo podle našeho svobodného uvážení odstranit, zrevidovat nebo editovat bez předchozího upozornění jakýkoliv obsah zveřejněný nebo uložený na Hostelworld Sites, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Nesete výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií nebo výměnu jakéhokoliv obsahu, který zveřejňujete nebo uchováváte na Hostelworld Sites, a to na své vlastní náklady a výdaje.

6.3Jakékoliv užívání funkce na vytváření uživatelského obsahu či jiných částí Hostelworld Sites jinak než v souladu s těmito podmínkami může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu k funkci pro vytváření uživatelského obsahu a/nebo Hostelworld Sites. Za účelem splnění rozhodnutí příslušného soudu nebo k ochraně našich systémů nebo uživatelů těchto Hostelworld Sites můžeme zpracovávat a poskytovat jakékoliv informace, které máme ve vztahu k uživatelům Hostelworld Sites, kteří zveřejňují či uploadují nevhodný nebo nežádoucí obsah včetně, mimo jiného, jejich jméno, e-mailové adresy, IP adresy, historie přístupu a zveřejněného obsahu.

6.4 Pokud neuvedeme jinak, potom zveřejněním nebo šířením obsahu na nebo přes Hostelworld Sites:

(a) nám udělujete nevýhradní, bezplatné, trvalé, přenosné, neodvolatelné a úplné sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, měnit, přizpůsobovat, překládat, distribuovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat a předvádět obsah v jakýchkoliv médiích po celém světě;

(b) potvrzujete a zaručujete, že obsah, který zveřejníte nebo jinak šíříte (i) je v souladu s těmito podmínkami; (Ii) je přesný a nezavádějící; a (iii) nevystavuje nás žádné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti ani jinak podstatným způsobem negativně neovlivňuje naši činnost nebo pověst.

7. Recenze

7.1 Můžete být požádáni o poskytnutí recenze cestovních služeb, které vám byly poskytnuty. Vážíme si veškeré zpětné vazby, ale vezměte prosím na vědomí, že příslušný poskytovatel cestovní služby bude mít přístup k vaší recenzi, takže může na vaši zpětnou vazbu reagovat a provádět potřebná zlepšení. Poskytovatelé cestovních služeb budou mít vaše kontaktní údaje a mohou vás kontaktovat s dalšími dotazy na vaše zkušenosti tak, aby mohli provádět další zlepšení.

8. Obecně

8.1 Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v anglickém jazyce. Pokud jsou tyto podmínky přeloženy do jiného jazyka, anglická verze je rozhodující

8.2 Pokud se nám kdykoliv nebo po jakoukoliv dobu nepodaří prosadit jednu nebo více těchto podmínek, potom to nesmí být vykládáno jako vzdání se těchto podmínek nebo práv, která se k nim vztahují.

8.3 Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Hostelworld ve vztahu k předmětu těchto podmínek a nahrazují jakékoliv předchozí dohody nebo ujištění mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy.

8.4 Vyhrazujeme si právo tyto podmínky, jakož i obsah Hostelworld Sites z jakéhokoliv důvodu změnit, a to bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám, jakémukoliv uživateli nebo jakékoliv třetí straně. Toto právo neovlivňuje odsouhlasení podmínek, které jste přijali při provedení zákonné rezervace nebo nákupu prostřednictvím Hostelworld Sites. Tyto podmínky byste měli při každém přístupu na Hostelworld Sites pročíst, abyste zjistili případné změny.

8.5 Tyto podmínky a vaše používání Hostelworld Sites se řídí zákony platnými v Irsku. Tímto souhlasíte s výhradní pravomocí irských soudů ve všech sporech vzniklých následkem nebo ve vztahu k používání Hostelworld Sites pokaždé, když navštívíte Hostelworld Sites. Používání Hostelworld Sites není povoleno v žádné jurisdikci, ve které neplatí veškerá ustanovení těchto podmínek, mimo jiné včetně tohoto článku.

8.6 Naše plnění těchto podmínek podléhá stávajícím právním předpisům a právním postupům a nic, co je obsaženo v této smlouvě, není v rozporu s našim právem vyhovět žádostem orgánů činných v trestním řízení nebo požadavkům týkajícím se vašeho používání Hostelworld Sites nebo informací, které poskytujeme nebo shromažďujeme s ohledem na takovéto používání.

8.7Pokud se kterákoliv část těchto podmínek stane neplatnou nebo nevymahatelnou, potom bude takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající část těchto podmínek zůstane v platnosti.

8.8 Ačkoliv nemůžeme sledovat chování našich uživatelů mimo naše stránky, používání jakýchkoliv informací získaných z Hostelworld Sites za účelem obtěžování, zneužití nebo poškození jiné osoby, nebo za účelem kontaktování, inzerování, nabízení nebo prodeje kterémukoliv uživateli nebo osobě bez jejich předchozího výslovného souhlasu představuje porušení těchto podmínek .

8.9 Zatímco naši podmínky vyžadují, aby poskytovatelé cestovních služeb zobrazovali ceny, které jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších daní, zobrazená cena je v konečném důsledku odpovědností poskytovatele cestovních služeb spíše než naší odpovědností. Berete na vědomí, že vůči vám neneseme odpovědnost s ohledem na jakýkoliv pokus ze strany poskytovatele cestovních služeb účtovat vám další přidanou hodnotu nebo jiné daně v okamžiku platby navíc k uvedené ceně a takovouto záležitost můžete řešit pouze s poskytovatelem cestovních služeb.

9.Oznámení o ochraně dat

9.1 Veškeré podrobnosti o našem oznámení o ochraně osobních údajů naleznetezde a je tímto zahrnuto do těchto smluvních podmínek a tvoří jejich součást.

10. Online řešení sporů

10.1 Platforma Evropské komise pro online řešení sporů je k dispozici na následujícím odkazu https://ec.europa.eu/odr. Mějte prosím na paměti, že se v současné době v souvislosti se stížnostmi zákazníků neúčastníme alternativního řešení sporů.