X

Všeobecné smluvní podmínky rezervace

Toto jsou smluvní podmínky, kterými se řídí všechny rezervace provedené na těchto stránkách. Všechny odkazy na nás a naši společnost v těchto podmínkách se týkají provozovatele těchto webových stránek, jejichž konečným vlastníkem je společnost Hostelworld.com Ltd.


Naše podmínky a upozornění.

Vaše používání této webové stránky a jakékoliv rezervaci provedenou prostřednictvím této webové stránky se řídí těmito podmínkami používání (dále jen „Podmínky“). Souhlasíte, že budete používat tuto webovou stránku v souladu s předmětem a s těmito Podmínkami.

Tyto podmínky (spolu se zásadami o ochraně osobních údajů) představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Hostelworld.com Limited („Hostelworld.com“).

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky a neprovádějte jejich prostřednictvím rezervaci.


Zde je shrnutí hlavních podmínek. Pro plnou verzi klikněte sem


 1. Kdo poskytuje turistické služby? Usnadňujeme zpracování a rezervace ubytování a další turistické služby (dále jen „turistické služby“). Služby cestovního ruchu sami neposkytujeme, nevlastníme ani neprovozujeme a zejména neposkytujeme, nevlastníme ani neprovozujeme ubytování. Seznamy ani žebříčky na těchto webových stránkách by se neměly chápat jako podpora či doporučení konkrétního ubytovacího zařízení ani služeb společností Hostelworld.com.
 2. Zálohu vybíráme jménem poskytovatele turistických služeb. Pokud provedete rezervaci na těchto webových stránkách, budete nutné zaplatit zálohu, kterou vybíráme jménem a na účet příslušného poskytovatele služeb cestovního ruchu. Poskytovatel turistických služeb tuto zálohu odečte z celkové ceny za rezervaci a zbytek uhradíte přímo poskytovateli turistických služeb při příjezdu.
 3. Žádáme vás také, abyste zaplatili rezervační poplatek. Při rezervaci bude také nutné zaplatit nám rezervační poplatek.
 4. Proč si vybrat standardní pružnou rezervaci? Pokud při rezervování zvolíte standardní pružnou rezervaci, bude účtován malý poplatek. Pokud se později rozhodnete rezervaci zrušit, vaši zálohu nelze vrátit jako hotovost, ale bude vám připsána zpět na váš účet My World účtu v USD (pod podmínkou, že jste tak učinili ve lhůtě požadované poskytovatelem turistických služeb; viz jeho podmínky) a tuto znovu připsanou částku bude možné znovu použít pro budoucí rezervace na našich stránkách po dobu 6 měsíců a od data zrušení. REZERVAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ.
 5. Co se stane, pokud si vyberete nepružnou rezervaci? Pokud se rozhodnete pro nepružnou rezervaci a rezervaci pak zrušíte, pak bez ohledu na to, kdy na to upozorníte, SE ZÁLOHY A REZERVAČNÍ POPLATKY NEBUDOU VRACET. Pokud nevyberete možnost pružné rezervace, rezervace bude považována za nepružnou. Zákazníci využívající nepružnou rezervaci by si měli uvědomit, že i když se záloha a rezervační poplatek nebude v žádném případě vracet, je třeba na storno upozornit poskytovatel turistických služeb podle jeho storno podmínek, aby jim nebyla účtována dodatečná platba za nevyužití služeb (viz níže).
 6. Pokud jste nezvolili standardní pružný systém rezervace ani nepružnou rezervaci, vaše rezervace bude automaticky považována za nepružnou.
 7. Někdy musíme převést měnu, která platíte. Záloha a rezervační poplatek, který zaplatíte, budou splatné v měně, kterou jste vybrali jako „měnu vypořádání“ při rezervaci. Pokud cenu za ubytování uvedl poskytovatel cestovních služeb v jiné měně, částka zálohy, která bude účtována v měně konečné platby, bude vypočtena převodem zálohy na měnu konečné platby pomocí běžného směnného kurzu Hostelworld.
 8. Jak zrušit rezervaci. Můžete zrušit jakoukoli rezervaci za předpokladu, že na to v požadované lhůtě uvedené ve storno podmínkách poskytovatele turistických služeb (podrobnosti naleznete v jeho smluvních podmínkách) a v každém případě nejméně do 24 hodin před plánovaným časem a datem příjezdu upozorníte. Rezervaci zrušte prostřednictvím možnosti „Můj účet“ po přihlášení na www.hostelworld.com.
 9. Poplatky za storno. V případě storna bez předchozího oznámení do 24 hodin (nebo jiné doby, pokud to vyžadují storno zásady poskytovatele turistických služeb v jeho smluvních podmínkách) má poskytovatel turistických služeb právo účtovat z vaší kreditní karty za první noc pobytu (v místě, kde jste si zarezervovali ubytování) nebo plnou cenu zájezdu či jiné turistické služby. Podrobnosti o storno zásadách naleznete ve vlastních smluvních podmínkách poskytovatele turistických služeb.
 10. Jednáme jako zástupce poskytovatele turistických služeb - co to znamená? Pokud provedete rezervaci na webových stránkách, uzavíráte smlouvu o službách cestovního ruchu (včetně ubytování) s poskytovatelem turistických služeb, NIKOLI našich webových stránek, které působí jako zástupce poskytovatele turistických služeb. Poskytování turistických služeb je povinností poskytovatele turistických služeb. Nejsme zodpovědní za splnění všech rezervaci provedených prostřednictvím našich webových stránek ani za kvalitu ubytování či jiných rezervovaných turistických služeb, a zejména nejsme zodpovědní za jakékoli potíže, nehodu, nemoc nebo jiný problém, způsobené ubytováním či jinými turistickými službami nebo kterým jste byli vystaveni vy či někdo z vaší strany během pobytu v místě ubytování (a doporučujeme přečíst si podrobnosti o vašich právech souvisejících s poskytovanými službami ve smluvních podmínkách poskytovatele turistických služeb).
 11. 1) Na koho se obrátit, pokud to je problém s ubytováním. V případě problému s ubytováním se obraťte na poskytovatele turistických služeb. Pokud máte problém s rezervací provedenou prostřednictvím našich webových stránek, kontaktujte nás přímo prostřednictvím e-mailu na customerservice@hostelworld.com.
 12. Meze naší odpovědnosti vůči vám. Naše maximální úhrnná odpovědnost vůči vám (a jakékoli jiné osobě, která má zájem na rezervaci) ve vztahu k jakékoli rezervaci provedené prostřednictvím webu Hostelworld.com (ať již smluvně či jinak) bude omezena pouze na hodnotu rezervačního poplatku, který byl za tuto rezervaci zaplacen.
 13. Jak počítáme naše hodnocení. Hodnocení uvedené na internetových stránkách vycházejí částečně ze zpětné vazby od lidí, kteří si zarezervovali a kteří využili turistické služby nebo příslušné ubytování, a částečně z jiných faktorů, například informací, které jsme poskytli poskytovateli turistických služeb (například z podrobností o dostupných zařízeních v každém hostelu). Neneseme žádnou odpovědnost za zpětnou vazbu ani za názory vyjádřené lidmi, kteří příslušné ubytování využili, ani nejsme odpovědní za správnost informací, které jsme obdrželi od poskytovatelů turistických služeb.